การวัดระยะทางสั้น ๆ แอปพลิเคชั่นการวัดพื้นที่ความกว้างความสูงด้วยกล้อง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
9 เม.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
5,000,000+

App APKs

Distance Meter APP

This is a simple measuring tool app that makes some length and height measurements.

What does it do?

• Distance Meter allows you to measure the approximate distance and height of an object with using your phone's camera.
• To measure the distance, just stand up, target at the BOTTOM and touch the shutter.
• To measure the height, target at the TOP and touch the shutter.

How to use Distance Meter?

Step 1. You can measure the distance from you to an object by aiming at the BOTTOM (on the ground) of it.
Step 2. The height of an object can be measured by aiming at the TOP of it.

☆Bonus☆
Other measurement tools: Area Meter, Image Meter

• Area Meter
You can also measure an object's area and border widths.
Set an approximate distance to object and adjust borders, then see the calculated area with height and width.

• Image Meter
Calculate the length of each object in the photo you have taken.

E-mail us for more information. Thank you.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา