โทรศัพท์กลายเป็นเกมคอนโซลคอมพิวเตอร์

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
18 เม.ย. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

游戏串 APP

“游戏串”是一个强悍的游戏串流工具,它能将您的手机变身为一台随身携带的电脑游戏主机,其原理就是将电脑上的游戏画面直接投射到手机上,并在手机端远程操控。
它有如下特色:
1 支持几乎任何配置的电脑(包括集显,xp甚至虚拟机)
2 支持P2P技术,可用手机或平板在任何有网络的地方远程访问主机。
3 支持分享,可出租自己闲置的主机给朋友或其它的玩家。
4 支持权限控制系统,可让您放心远程控制主机上的桌面,软件,游戏等等应用
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา