เชื่อมต่อกับเพื่อนของคุณทั้งหมด

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
12 พ.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000,000+

App APKs

แอป Kik

Great news: Kik is here to stay! We'll have more to share soon but we're excited for what's ahead!

Get connected.

Kik is way more than just messaging. It's the easiest way to connect with your friends, stay in the loop, and explore – all through chat. No phone numbers, just pick a username.

• Choose who to chat with one-on-one and in groups
• Share pics, videos, gifs, games, and more
• Meet new friends with similar interests

Get on Kik now. Start chatting!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา