ควบคุมระยะไกลมาร์ทโฟน Android ของคุณจากคอมพิวเตอร์ของคุณ

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
20 พ.ย. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

LG VPInput APP

LG VPInput supports a function of controlling your Android Smartphone remotely(Bluetooth) using the mouse and keyboard of your PC.

Main Features
1. Remotely control your Android Smartphone with the mouse on your PC
2. Remotely Input text on your Android Smartphone with the keyboard on your PC
3. Share the Clipboard text between your Android Smartphone and your PC (ex. CTRL+C, CTRL+V)
4. Send an immediately captured screen image of your Android Smartphone
5. Designate a shortcut of your Android Smartphone application on your PC (ex. Press F1, execute Call application)

Note
1. Please install the LG VPInput PC Program, according to the instruction of the LG VPInput Application.
2. For Bluetooth PC Driver & Hardware information, please contact to your PC manufacturers.
3. When using other Bluetooth devices simultaneously, it can cause slowdowns of the LG VPInput.
4. For the Android Smartphone application, please post a comment on the Google Play Store or send an email to LGEAppsCS@lge.com .

Bluetooth
This program uses Bluetooth technology.
Please download it after making sure that your PC has Bluetooth functionality.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา