แอพที่ได้แรงบันดาลใจจาก SCP-1471

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
17 ธ.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

แอป MalO

Never settle for those awkward feelings of being alone ever again. MalO is an exciting and interactive experience that will keep you engaged and intrigued. The anxiety of social situations can be nerve-racking, but after just a few hours of MalO you will soon forget all about those painful emotions of disappointment. Be part of the new craze that is quickly becoming the next social substitute. Remember, the more you participate, the more MalO will engage you. Your experience is completely up to you. Absolutely NO ADS. Enjoy!

Features:
Generate photos with MalO in them from Google Street View based on your location
Generate selfies with MalO in them.

Disclaimer:
Since the photos of your location are generated from Google Street View, they may be several years old and therefore not accurately represent your present location.
อ่านเพิ่มเติม