จัดเก็บและสตรีทุกภาพถ่ายเพลงวิดีโอและเอกสาร ถึง 50GB ฟรี!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
31 ส.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

แอป MediaFire

MediaFire lets you easily upload all your files - like your photos, videos, music, and documents - and access them from anywhere with your phone, tablet, computer, or the web!

Upload files and folders from other Android apps (including most file managers) by using the Android "Share to" option and selecting "MediaFire". This will upload the file or folder directly into your MediaFire account.

Features:
• Upload files from anywhere with "Share to MediaFire".
• 12 GB of space - free!
• Earn up to 50 GB of free space.
• View docs, spreadsheets, presentations, video, and listen to audio.
• Create and manage folders of files.
• Share files on the go via email, SMS, Facebook, Twitter, other Android apps, or copy and paste links.
• Quickly search all your files and folders.
• Keep all your important files at your fingertips.

Securely store, organize, and share all your media through your Android phone or tablet. MediaFire keeps all your photos, videos, reading material, work docs, spreadsheets, presentations, and even your homework in your pocket, ready for you to view or share anytime. All your files will always be safe in your MediaFire account - no matter what happens to your Android device.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา