เปียโนเกมเพลง, MP3 จังหวะเกม

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
29 ก.ย. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

MELOBEAT - Awesome Piano & MP3 GAME

The awesome Music Game!

Note. You can enable or disable Long Note and Double Notes by Buttons on Difficulty Menu!!!!!!


1. Be a pianist!!
You can be a pianist with MELOBEAT!!
More than 30 songs would be added every month!!

2. MP3 Rhythm Game
Play MELOBEAT with your own MP3 files.
MELOBEAT can play any song on your device.
DRM-protected files would not be supported.
อ่านเพิ่มเติม