Piano Nhạc Game, Mp3 Nhịp điệu game

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 9, 2019
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

MELOBEAT - Awesome Piano & MP3 GAME

Trò chơi âm nhạc tuyệt vời!

Chú thích. Bạn có thể bật hoặc tắt Ghi chú dài và Ghi chú kép bằng các nút trên Menu Khó !!!!!!


1. Hãy là một nghệ sĩ piano !!
Bạn có thể là một nghệ sĩ piano với MELOBEAT !!
Hơn 30 bài hát sẽ được thêm vào mỗi tháng !!

2. Trò chơi nhịp điệu MP3
Chơi MELOBEAT với các tệp MP3 của riêng bạn.
MELOBEAT có thể phát bất kỳ bài hát nào trên thiết bị của bạn.
Các tệp được bảo vệ DRM sẽ không được hỗ trợ.
Đọc thêm