ปุ่มที่บ้านของคุณคือตาย? เพียงแค่เพิ่มบ้านใหม่ข้างต้นมัน!

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
16 มี.ค. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

แอป Multi-action Home Button

Your physical home button is dead or broken ? This app can help you.

It\'s very simple:
The app create a software button in the center bottom of you screen and add several actions to this button.

Actions you can do with the button :
_Home
_Recent apps
_Back
_Settings
_Pull down notification panel
_Start a selected app
_[Pro version] take a screenshot
_[Pro version] lock the screen
_[Pro version] display quick settings
_[Pro version] start power menu

Pro version
The pro version gives you more actions as well as other buttons to place on the right and left bottom corners of your screen.

/!\ If your device has a navigation bar (Home, Back and Recent apps buttons) on the screen, the button will be above the navigation bar! /!\

This app uses the Device Administrator permission.
The only administrator policy used is \"force-lock\" and it is used to lock the device when the user has done the selected action.

Permission :
_Read Phone State => Needed (and only used) to load applications list because of some manufacturers limitations.
_Write Internal Storage => Save screenshots in the device.

This app uses Accessibility services.

Accessibility services are used to start several actions (start multi-task, pull down notification panel, pull down quick settings, open power menu, simulate back). These actions can help people that need to use their phone with only one hand to start actions that are not easy to do with only one hand (for example pull down notifications). Accessibility services are only used to these actions.
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา