แอปพลิเคชันสำหรับนักเรียนที่ให้บริการโรงเรียนหลายแห่ง

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
6 ธ.ค. 2565
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000+

App APKs

Siceuc APP

แอปพลิเคชันมุ่งเป้าไปที่นักเรียนระดับกลาง สูงกว่า และสูงกว่าปริญญาตรีที่ให้บริการโรงเรียนหลายแห่ง ท่ามกลางการให้คำปรึกษาที่โดดเด่นที่สุดในการประเมิน การวิเคราะห์เกรด สรุปการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการกีฬา ตลอดจนการรวมเอาข้อมูลประจำตัวดิจิทัลเพื่อใช้ในการระบุตัวตนเพื่อเข้าถึงวิทยาเขตของมหาวิทยาลัย ต้องใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ที่เก็บข้อมูลในเครื่อง และการแจ้งเตือน
อ่านเพิ่มเติม