คลิกอัตโนมัติข้ามโฆษณาเพื่อข้ามโฆษณา YouTube ตั้งเวลาเพื่อหยุดวิดีโอ YouTube ชั่วคราว

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
6 ก.ย. 2562
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

Skip Ads APP

We provide you a easy way to skip annoying YouTube ads.

FEATURES
* Auto click Skip Ads to skip YouTube ads.
* Count Youtube time watched.
* Timer to pause YouTube video

FEEDBACK
If you have any problem while using the application, please give us some comments
we will check and update as soon as possible.

CONTACT US
Email : agooday.cs@gmail.com

Thank you very much!
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา