Trò chơi luyện thi bằng lái xe Hàn Quốc 2023

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 5, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000.000+

App APKs

3D Driving Class GAME

Kỳ thi lấy bằng lái xe của Hàn Quốc sẽ thay đổi từ ngày 22 tháng 12 năm 2021.

Đây là một ứng dụng mô phỏng mà bạn có thể thực hành thông qua các trò chơi.

Bạn có thể thực hành bài kiểm tra chức năng đường ruột và bài kiểm tra đường.

Nội dung thay đổi của điểm khấu trừ và vật phẩm khấu trừ thực sự đã được áp dụng cho trò chơi.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và làm cho nó trở thành một ứng dụng tốt hơn.

Liên kết đến kênh YouTube do người sáng tạo lớp học lái xe 3D điều hành.
https://www.youtube.com/c/DriveSchool3D

Âm nhạc từ Arc North với ca khúc Oceanside

Liên hệ: 3ddriveclass@gmail.com
Chính sách quyền riêng tư: https://john316-privacy-notice.netlify.app
Đọc thêm