Gửi TRỢ GIÚP cần thiết NGAY BÂY GIỜ!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
6 thg 4, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

911 Emergency Dispatcher GAME

**911 KHẨN CẤP CỦA BẠN LÀ GÌ!!**

Trò chơi mô phỏng về việc nhanh chóng gửi trợ giúp cần thiết cho mọi trường hợp khẩn cấp mà bạn nhận được. Bạn có trách nhiệm đưa ra những quyết định tốt nhất để giúp đỡ mọi người.

Tiến bộ qua các kịch bản và tình huống mới!
Đọc thêm