Nâng cấp thông qua 5 tuổi. Kiểm soát 16 đơn vị và 15 tháp canh để tiêu diệt kẻ thù của bạn.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
29 thg 8, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000.000+

App APKs

Age of War GAME

Các trò chơi web cực kỳ phổ biến "Age of War" đã được remastered cho trải nghiệm di động tốt nhất.

Hãy kiểm soát của 16 đơn vị khác nhau và 15 tháp canh khác nhau để bảo vệ cơ sở của bạn và tiêu diệt kẻ thù của bạn.

Trong trò chơi này, bạn bắt đầu ở tuổi thượng cổ, sau đó phát triển! Có tổng cộng 5 tuổi, mỗi đơn vị độc đáo riêng của mình và tháp pháo. Bạn có thể tiến nhanh hơn so với kẻ thù của bạn?
Đọc thêm