Hãy đến và thể nghiệm Đại sư bắn cung 3D, trò chơi bắn cung y như thật nhất.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
10 thg 3, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000.000+

App APKs

Đại sư bắn cung 3D - Archery GAME

Ngắm trúng, xạ kích hồng tâm! Hãy thể hiện tài năng của mình trong Đại sư bắn cung 3D,trò chơi y như thật nhất trên Android.

Đại sư bắn cung 3D sẽ cho người thích bắn cung một thể nghiệm chân thật nhất với hình tượng đẹp đẽ và tình cảnh mô phỏng bắn cung y như thật. Muốn từ một người không biết bắn cung trở thành một đại sư bắn cung một cách nhanh chóng, thi đấu với quán quân Ô-lem-pích không? Hãy thử thách hơn 100 trạm gác với thiết kế công phu đi, còn bao gồm các loại trạm gác khen thưởng! Bình tĩnh, buông lỏng, hít một hơi dài, ngắm đúng rồi bắn trúng hồng tầm với cung tên trong tay!

Đặc sắc trò chơi:
- 4 hình cảnh đẹp đẽ: rừng cây tùng, sân thi đấu bắn cung, hoang mạc tử vong và rừng mưa nhiệt đới
- Hình tượng và hoạt hình 3D đẹp đẽ y như thật
- 20 loại công cụ bắn cung được thiết kế công phu
- Hơn 100 trạm gác đang chờ đợi bạn đến thử thách
- Thi đấu 1 vs 1 với quán quân Ô-lem-pích
- Nhiều cách chơi: mô thức trạm gác và mô thức thử thách

---

The World's #1 Archery game is now on mobile! Archery Master 3D is the hottest and most realistic archery simulation game for you.

Archery Master delivers ultra realistic archery experience that features stunning 3D graphics, amazing animations and simple intuitive controls. Shoot arrows at targets generally set at various distance to earn coins for new bows, arrows and upgrades. Get ready for the intense challenges from Olympic Archery champions. Take a breath, aim the target, and shoot the arrow and hit the bull's eye now! Will you be the best archer or bowman?

Game Features:
- 4 picturesque locations: Pine Forest, Archery Field, Deadly Desert and Rain Forest
- Polished animation and realistic 3D graphics
- 20+ elaborate designed archery equipment
- 100+ addictive levels in normal mode
- Compete 1-on-1 with real players all over the world in online mode
Đọc thêm