Argo didUP thông minh - ứng dụng để có thêm và đăng ký ở trong tầm tay của bạn!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
19 thg 10, 2022
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

Argo didUP Smart APP

Bây giờ Argo didUP thông minh cũng có sẵn cho điện thoại thông minh, với một cách dễ dàng hoàn thành rà soát và tăng cường sử dụng.

Các chức năng này là tất cả những điều cần thiết liên quan đến biên soạn hoạt động của thanh ghi trong lớp: lớp đăng ký ký kết, bao gồm và thực hiện các nhiệm vụ được giao hoạt động, khiếu nại, phiếu miệng và bao gồm các kiến ​​thức và kỹ năng, bao gồm ghi chú kỷ luật, ghi chú và nhắc nhở.

Không có thời điểm bốc hàng và phiếu phiếu.

Chú ý: Các yêu cầu tối thiểu của phiên bản Android 4.4.2!
Đọc thêm