Huy hiệu Maker cho người chơi Ingress

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
8 thg 5, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
50.000+

App APKs

Badge Maker APP

Ingress Badge maker

Nó là thú vị để có một huy hiệu với bạn hiển thị tên người chơi và mức độ đại diện của mình. Ứng dụng này giúp bạn thiết kế huy hiệu của riêng bạn.

Tính năng, đặc điểm:
* 20 mẫu thiết kế cho cả các phe phái (kháng & giác ngộ)
* 11 mẫu thiết kế mà không hạn chế trong ứng dụng miễn phí
* Hình tiết kiệm trong PNG hoặc JPG (lựa chọn trong menu cài đặt)
* Văn bản cá nhân: Tên đại lý / đại lý cấp dữ liệu / id
* Cá nhân mã QR
* Đại lý cây trồng ảnh / hình ảnh
* Chia sẻ huy hiệu của bạn
* Pixel 720x960 kích thước huy hiệu

Hạn chế đối với phù hiệu không miễn phí:
* Lưu JPG độ phân giải thấp
* Lưu chỉ trong JPG / 75%
* Bối cảnh không thể thay đổi
* Huy hiệu in (chỉ KitKat và sau)
Đọc thêm