Bartender the right mix APK

Bartender the right mix

1.0.1

Perfect boilermakers Recipe

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
12 thg 9, 2015
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

Trò chơi Bartender the right mix

붓고! 쉐이크! 그리고 원샷!. 우리의 바텐더 미굴의 운명이 당신의 손안에 있다. 하지만 경계하자, 그는 미각이 까다롭다
다음은 속임수를 칠에 대한 몇 가지 힌트가 있습니다!

오른쪽 믹스 :
주위 6000-8000 득점이를 사용하고 다른 믹스와 조합하는 보드카와 크랜베리 주스를 사용합니다.

Bartender the right mix.

Đọc thêm