France Identity, giữ quyền kiểm soát dữ liệu nhận dạng của bạn

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
20 thg 2, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
500.000+

App APKs

France Identité APP

DỊCH VỤ NHẬN DẠNG KỸ THUẬT SỐ CÔNG CỘNG MỚI CHO PHÉP:
• Chứng minh danh tính của bạn mà không tiết lộ tất cả dữ liệu của bạn
• Thay thế tên người dùng và mật khẩu của bạn.
• Ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính

BẠN TRÊN 18 TUỔI VÀ BẠN CÓ CHỨNG MINH CƯ MỚI (PHÂN PHỐI TỪ NĂM 2021 Ở ĐỊNH DẠNG CB)?
• Xem trước sự ra mắt của France Identity bằng cách trở thành người thử nghiệm bản beta.

VỚI ĐƠN SẮC PHÁP:
• Đọc ID mới của bạn trực tiếp bằng điện thoại của bạn
• Xác định mã cá nhân của bạn để đảm bảo quyền truy cập vào dữ liệu của bạn
• Tạo thông tin đăng nhập sử dụng một lần để thay thế bản quét thẻ ID của bạn

ĐANG TỚI :
• Xác thực trên tất cả các dịch vụ có trên France Connect
• Biện minh cho đa số của bạn mà không tiết lộ danh tính của bạn

TÔN TRỌNG DỮ LIỆU CỦA BẠN
Ứng dụng không xử lý dữ liệu của bạn cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo và đặc biệt áp dụng các quy định của quy định bảo vệ dữ liệu chung (hoặc GDPR) và Đạo luật bảo vệ dữ liệu.
Đọc thêm