Ứng dụng giám sát hành trình của Công ty Giải Pháp Việt ZOZ

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
11 thg 1, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

giaiphapviet APP

Ứng dụng giám sát hành trình xe Giải Pháp Việt ZOZ
1. Chức năng đăng nhập tài khoản giám sát xe
2. Chức năng xem tổng quan trạng thái danh sách xe
3. Giám sát xe theo thời gian thực
4. Xem lại hành trình xe theo khoảng thời gian
5. Thống kê hành trình theo thời gian
6. Báo cáo tổng hợp từng xe
7. Đổi mật khẩu người dùng
9. Thông tin hỗ trợ khách hàng
10. Thông tin người dùng
11. Tìm phương tiện theo vị trí điện thoại
Đọc thêm