Sao lưu danh bạ của bạn và truy cập danh bạ ở mọi nơi

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Cập nhật
12 thg 6, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000.000+

App APKs

Google Contacts APP

Sao lưu và đồng bộ hoá danh bạ trên tất cả các thiết bị của bạn
• Sao lưu an toàn danh bạ vào Tài khoản Google của bạn
• Truy cập vào danh bạ từ mọi thiết bị mà bạn đã đăng nhập, kể cả chiếc điện thoại tiếp theo của bạn
• Khôi phục những người liên hệ bị xoá trong vòng 30 ngày gần nhất từ Thùng rác

Sắp xếp danh bạ một cách khoa học và luôn sử dụng thông tin mới nhất
• Xem danh bạ theo tài khoản (chẳng hạn như tài khoản công việc hoặc tài khoản cá nhân)
• Dễ dàng thêm người liên hệ và chỉnh sửa những thông tin như số điện thoại, email và hình ảnh
• Yêu cầu hỗ trợ về việc hợp nhất những người liên hệ trùng lặp, thêm thông tin hữu ích và các hoạt động khác

Kết nối với những người quan trọng nhất
• Xem những thông tin nổi bật như sinh nhật và ngày kỷ niệm sắp tới
• Thêm thông báo để không bao giờ bỏ lỡ ngày đặc biệt
• Dễ dàng truy cập vào danh bạ mà bạn thêm hoặc xem gần đây

Cũng hoạt động trên Wear OS, trong đó có một ô Danh bạ yêu thích và tính năng về người liên hệ
Đọc thêm