Cho phép người mang tên xuất trình và xác minh Giấy phép Kỹ thuật số Liên bang của họ từ SCT

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
9 thg 7, 2021
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Licencia Federal Digital APP

Ứng dụng di động sẽ cho phép công dân, thông qua cơ chế nhận dạng an toàn, liên kết điện thoại di động của họ để tải xuống bản sao kỹ thuật số của Giấy phép kỹ thuật số hiện tại mà họ đã đăng ký với Bộ trưởng và được liên kết với mô hình kỹ thuật số.
Ứng dụng sẽ cho phép chủ sở hữu hiển thị từ màn hình điện thoại di động của mình bản đại diện kỹ thuật số của giấy phép liên bang theo định dạng và đặc điểm của giấy phép mà anh ta là chủ sở hữu. Ngoài ra, như một cơ chế bảo mật, ứng dụng sẽ tạo mã QR cá nhân và duy nhất với dữ liệu được mã hóa của giấy phép, bên thứ ba có thể đọc được mã này.
Đọc thêm