Hệ thống học trực tuyến - Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
23 thg 1, 2016
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

LMS - UEH APP

Hệ thống học trực tuyến - Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
- Đăng nhập sử dụng hệ thống
- Tham gia học trực tuyến
- Trao đổi thảo luận với sinh viên, giảng viên
- Làm bài tập trực tuyến
Đọc thêm