Tụ họp. Xây dựng. Tồn tại. Với bạn bè hay đối với họ! Multiplayer miễn phí

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
14 thg 5, 2017
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

MooMoo GAME

MooMoo.io phiên bản chính thức. Thu thập các nguồn lực để xây dựng một cơ sở. Bảo vệ nó từ người chơi khác hoặc từ bạn bè của bạn. Tham gia tộc và xây dựng cơ sở lớn hơn; cùng với nhau! Nâng cấp và Tùy chỉnh nhân vật của bạn với Mũ!

Chơi trò chơi io hit! Multiplayer miễn phí

Đây là Beta MooMoo.io xây dựng nên một số lỗi là để được mong đợi.
Đọc thêm