Ứng dụng Launcher chính thức cho hệ điều hành Nothing.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
10 thg 11, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Nothing Launcher APP

Trải nghiệm Android kết hợp với ngôn ngữ thiết kế mang tính biểu tượng của Nothing. Các tính năng độc đáo bao gồm Biểu tượng tối đa và Thư mục tối đa, cũng như các tiện ích Không có gì đặt riêng.

Nếu bạn có Nothing OS V1.1.6 trở lên, bạn có thể cập nhật trình khởi chạy qua Cửa hàng Play mà không cần chờ cập nhật Nothing OS. Chỉ cần bật cập nhật tự động.

Không có gì Launcher chỉ khả dụng cho người dùng Nothing OS từ V1.2.10.
Đọc thêm