Sống trong một thành phố thông minh

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
4 thg 4, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
10.000+

App APKs

Planet App APP

Planet App là một ứng dụng miễn phí tích hợp nội dung và công cụ hữu ích để cải thiện chất lượng cuộc sống của những người sống trong một thành phố thông minh.

Ứng dụng Planet là cách tốt nhất để:
- Nhận thông báo
- Truy cập thông tin hữu ích
- Tổ chức và tham gia các hoạt động tại địa phương
- Tham khảo tin tức và lời khuyên hữu ích
- Liên lạc với các nhóm đã hoạt động trong khu vực
- Nhận thông báo về các cơ hội liên quan đến các nền kinh tế hợp tác và thông tư
- Yêu cầu trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp
- Truy cập và sử dụng các giải pháp thông minh

Chỉ có một tương lai khả dĩ cho hành tinh này: một tương lai bền vững về kinh tế, sinh thái và xã hội.


Thành phố thông minh xã hội đầu tiên trên thế giới:
http://www.smartcitylaguna.com
Đọc thêm