Samsung Camera APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

Cài đặt Samsung Camera APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo Samsung Camera.apk vào LDPlayer.

Cài đặt Samsung Camera APK trên Android

  1. Nhấn vào Samsung Camera.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm