Nhận một cuộc sống di động an toàn hơn với độc đáo Thư mục an toàn của Samsung!

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
3 thg 6, 2023
Nhà phát triển
Thể loại
Lượt cài đặt
1.000.000.000+

App APKs

Secure Folder APP

Bản cập nhật này có sẵn cho Samsung Mobile với Android 7.0 trở lên.

Thư mục bảo mật tận dụng nền tảng bảo mật Samsung Knox cấp quốc phòng để tạo không gian riêng tư, được mã hóa trên điện thoại Samsung Galaxy của bạn. Các ứng dụng và dữ liệu được chuyển đến Thư mục bảo mật được đóng hộp riêng trên thiết bị và có thêm một lớp bảo mật và quyền riêng tư.

Dễ dàng và thuận tiện hơn
Lưu trữ các tập tin và ứng dụng riêng tư của bạn một cách an toàn. Thật dễ dàng để di chuyển các ứng dụng và dữ liệu bằng cách nhấn vào "Chuyển đến thư mục bảo mật" hoặc bằng cách nhập chúng qua "Thêm tệp" từ bên trong Thư mục bảo mật. Các ứng dụng và dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được phân tách và mã hóa để chúng được bảo vệ khỏi các cuộc tấn công độc hại.

An toàn hơn
Khóa Thư mục bảo mật của bạn bằng mã PIN, mẫu, mật khẩu hoặc khóa sinh trắc học bổ sung để chỉ bạn mới có thể truy cập vào ảnh, ứng dụng và dữ liệu riêng tư của mình.

Quản lý dữ liệu hiệu quả
Thêm hoặc sao chép ứng dụng và dữ liệu của bạn vào Thư mục bảo mật. Bạn có thể sử dụng Thư mục bảo mật để lưu trữ danh bạ riêng, ảnh và nhiều thứ khác trong một tài khoản riêng. Điều này cho phép bạn có hai hồ sơ trên một thiết bị để bạn có thể quản lý dữ liệu của mình hiệu quả hơn.

※ Thư mục bảo mật sẽ chỉ hoạt động trên phần mềm chính thức do Samsung Electronics phát hành. Các tính năng hoặc UX có thể khác nhau tùy thuộc vào thiết bị, phiên bản HĐH, v.v.

※ Thư mục bảo mật là một dịch vụ, dựa trên tài khoản Samsung, cung cấp một môi trường độc lập, tách biệt trong thiết bị di động của bạn. Các ứng dụng và dữ liệu được di chuyển hoặc thêm vào Thư mục bảo mật (ví dụ: ảnh, tệp âm thanh, tệp phim và tài liệu), sẽ không thể truy cập được từ bên ngoài Thư mục bảo mật, cho dù bằng USB hoặc Wi-Fi Direct. Nếu thiết bị di động của bạn phát hiện bất kỳ root hoặc ROM tùy chỉnh, Thư mục bảo mật sẽ tự động khóa để ngăn chặn truy cập trái phép, trong trường hợp đó bạn sẽ không còn có thể truy cập hoặc sử dụng nội dung trong Thư mục bảo mật. Do đó, vui lòng đảm bảo bạn sao lưu mọi ứng dụng hoặc dữ liệu quan trọng ở nơi khác, chẳng hạn như trên máy tính cá nhân của bạn, trước khi chuyển chúng vào Thư mục bảo mật. Samsung không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất dữ liệu hoặc không thể truy cập.

Sử dụng Sao lưu và Khôi phục đường dẫn bên dưới để lưu trữ dữ liệu của khách hàng của bạn an toàn hơn.
Thư mục bảo mật> Cài đặt> Sao lưu và khôi phục> Sao lưu dữ liệu Thư mục bảo mật

[Quyền bắt buộc]
Các quyền sau đây là bắt buộc đối với dịch vụ ứng dụng.

- Điện thoại: Với mục đích sao lưu và khôi phục nội dung trong Thư mục bảo mật
- Lịch: Với mục đích cung cấp chức năng ‘Chia sẻ lịch Lịch
- Liên hệ: Với mục đích sử dụng tài khoản đã đăng ký để thiết lập Thư mục bảo mật
- Lưu trữ: Với mục đích sao lưu và khôi phục nội dung trong Thư mục bảo mật hoặc nhằm mục đích cung cấp tính năng sao lưu dữ liệu khi thêm hoặc xóa tệp
Đọc thêm