Hơn một triệu tab và hợp âm guitar, bass và trống với trình phát tương tác

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
12 thg 7, 2024
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
1.000.000+

App APKs

Songsterr APP

Với Songsterr, bạn có thể học hơn một triệu tab & hợp âm guitar, bass và trống chất lượng cao với tính năng phát lại tương tác và âm thanh guitar chân thực chất lượng cao. Nếu bạn mua toàn quyền truy cập, bạn cũng sẽ nhận được tất cả sức mạnh của trình phát tab: làm chậm, lặp lại, chế độ solo, chế độ chơi theo.

Tab & Hợp âm
• Danh mục lớn các tab chính xác từ Songsterr.com. Truy cập tức thì vào hơn một triệu tab và hợp âm.
• Chất lượng phiên âm cao. Chỉ có một phiên bản tab cho mỗi bài hát.
• Tính hợp pháp. Người sáng tạo âm nhạc được trả tiền.
• Nhiều nhạc cụ. Hầu hết các bài hát đều có tab cho từng nhạc cụ riêng lẻ (guitar, bass, trống, vocal, v.v.).

Trình phát tab
• Động cơ Guitar thực tế. Học và chơi cùng với Songsterr.
• Âm thanh chính thức. Chơi cùng với âm thanh gốc được đồng bộ hóa. (Chỉ danh cho câp cao)
• Phát lại nhiều tốc độ. Làm chậm bài hát để học những phần khó khăn. (Chỉ danh cho câp cao)
• Tắt tiếng bài hát hiện tại. Chỉ cần chơi dọc theo đường hỗ trợ. (Chỉ danh cho câp cao)
• Vòng. Chơi đi chơi lại các nhịp đã chọn. (Chỉ danh cho câp cao)
• Chế độ ngoại tuyến. Xem và phát ngoại tuyến các tab đã mở trước đó.
• Đấu. Chỉ nghe nhạc cụ bạn đang học. (Chỉ danh cho câp cao)
• Hãy đếm. Cho bạn thời gian để chuẩn bị. (Chỉ danh cho câp cao)

dẫn đường
• Lịch sử. Truy cập ngay vào các tab bạn đã xem gần đây.
• Yêu thích. Truy cập nhanh các tab yêu thích của bạn và đồng bộ hóa chúng với trang web.
Đọc thêm