SRIS Connect is a toolFor outlet2 selfcare OMH

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
2 thg 1, 2017
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
100+

App APKs

SRIS Connect APP

SRIS connect bertujuan untuk membantu Outlet melakukan proses pada pelanggan sbb:
1. Aktivasi Pelanggan
2. Klaim Incentive
3. Stok in (Scan Barcode)
4. Pembelian pulsa dll
Đọc thêm