dịch vụ UAE PASS cho phép sử dụng một thiết bị di động như một hình thức an toàn xác định

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
28 thg 3, 2024
Nhà phát triển
Google Play ID
Lượt cài đặt
5.000.000+

App APKs

UAE PASS APP

UAE PASS tự động hóa và đơn giản hóa việc quản lý nhận dạng kỹ thuật số trong thiết bị di động cho người dùng và có thể được sử dụng cho:
· Chứng minh bạn là ai từ điện thoại của bạn - Xác thực
· Chữ ký số
· Xác nhận kỹ thuật số các tài liệu đã ký
· Yêu cầu tài liệu chính thức của bạn và
· Tận dụng các dịch vụ thông qua việc chia sẻ các tài liệu kỹ thuật số
Để biết thêm thông tin về UAE PASS, hãy truy cập www.uaepass.ae
Đọc thêm