UgPhone Điện thoại đám mây APK - Phiên bản mới nhất

Phiên bản cũ Báo cáo sự cố

Quảng cáo

💻 Cài đặt UgPhone Điện thoại đám mây APK trên Windows

  1. Tải xuống và cài đặt LDPlayer - Trình giả lập Android.
  2. Mở ứng dụng LDPlayer.
  3. Kéo UgPhone Điện thoại đám mây.apk vào LDPlayer.

📱 Cài đặt UgPhone Điện thoại đám mây APK trên Android

  1. Nhấn vào UgPhone Điện thoại đám mây.apk.
  2. Nhấn vào Cài đặt.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.
Đọc thêm