Nhận thông tin thời tiết được cập nhật lên với Sony Xperia ™ Thời tiết ứng dụng

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
26 thg 5, 2022
Thể loại
Lượt cài đặt
50.000.000+

App APKs

Weather APP

The Sony Xperia™ Weather app is a simple-to-use weather app that provides you with current weather info.

- Shows wind, humidity, high and low temperature and wind information for your current location
- Shows you the perceived temperature
- Easily set up and swipe between different locations
- Simple to use widget - Multiple weather locations - Celsius & Fahrenheit
Đọc thêm