Schulverwaltungsanwendung

Werbung

Aktuelle Version

Version
Aktualisieren
25.01.2022
Entwickler
Kategorie
Google Play ID
Installationen
100.000+

App APKs

SMAS App

SMAS+ là ứng dụng quản lý trường học trên di động dành cho các trường phổ thông tại Việt Nam. Tính năng chính:
o Quản lý lớp học
o Quản lý học sinh
o Quản lý thời khoá biểu
o Nhắn tin liên lạc tới giáo viên và Phụ huynh
o Nhận các thông báo từ nhà trường
o Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
Weitere Informationen