Приложение для управления школой

Реклама

Последняя версия

Версия
Обновить
25 янв. 2022 г.
Разработчик
Категория
Google Play ID
Количество установок
100 000+

App APKs

приложение SMAS

SMAS+ là ứng dụng quản lý trường học trên di động dành cho các trường phổ thông tại Việt Nam. Tính năng chính:
o Quản lý lớp học
o Quản lý học sinh
o Quản lý thời khoá biểu
o Nhắn tin liên lạc tới giáo viên và Phụ huynh
o Nhận các thông báo từ nhà trường
o Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
Подробнее…