School Management Application

廣告

最新版本

版本
更新
2022年1月25日
開發人員
類別
Google Play ID
安裝次數
100,000+

App APKs

SMAS 應用程式

SMAS+ là ứng dụng quản lý trường học trên di động dành cho các trường phổ thông tại Việt Nam. Tính năng chính:
o Quản lý lớp học
o Quản lý học sinh
o Quản lý thời khoá biểu
o Nhắn tin liên lạc tới giáo viên và Phụ huynh
o Nhận các thông báo từ nhà trường
o Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
閱讀完整內容