학교 관리 신청서

광고

최신 버전

버전
업데이트
2022. 1. 25.
개발자
카테고리
Google Play ID
설치 수
100,000+

App APKs

SMAS 앱

SMAS+ là ứng dụng quản lý trường học trên di động dành cho các trường phổ thông tại Việt Nam. Tính năng chính:
o Quản lý lớp học
o Quản lý học sinh
o Quản lý thời khoá biểu
o Nhắn tin liên lạc tới giáo viên và Phụ huynh
o Nhận các thông báo từ nhà trường
o Và nhiều tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật trong thời gian tới.
자세히 알아보기