qr

Forsvaret Rapp APK

Defense App for reporting unwanted events

Version2.0.4.2 (74)
UpdatedFeb 25, 2020 (5 months ago)
DeveloperForsvaret
CategoryApps, Communication
IDno.forsvaret.dvu.forsvaretrapp
Installs5,000+

Fra Forsvaret Rapp kan du rapportere uønskede hendelser som inntreffer under utførelse av arbeid. Eksempler på dette kan være ulykker med skade på personell, materiell og miljø, tilløp til uhell, sykdom som har sin årsak i arbeidet, avvik (brudd på sivilt og militært regelverk) og forbedringsforslag som kan redusere risiko for ulykker og uønskede hendelser. Opplysningene du registrerer skal være ugradert.

Forsvaret Rapp er kun for personell i tjeneste for Forsvaret.

Appen er ikke ment å erstatte forsvarsinterne regler for rapportering, men fungere som et supplement, og er kun for rapportering av ugraderte opplysninger.

Rapportering av sikkerhetsbrudd skal ikke rapporteres fra appen, men til lokal sikkerhetsorganisasjon i tråd med Forsvarets sikkerhetsavdeling sitt regelverk.


Email: forsvaret.apps@gmail.com

See more
See more

See more