+ Tempatkan piring + Bill Pembayaran + Printer Faktur

Iklan

Versi Terbaru

Versi
Memperbarui
20 Jun 2019
Developer
Google Play ID
Instal
50+

App APKs

WAP Mobile APP

+ Đặt món từ thực đơn đồ ăn, thức uống
+ Thanh toán hóa đơn, tách hóa đơn
+ Xuất hóa đơn ra máy in POS, máy in có kết nối mạng, máy in trên điện thoại
Baca selengkapnya