+ Coloque o prato + Bill pagamentos + Impressora Fatura

Anúncio

Última versão

Versão
Atualizar
20 de jun de 2019
Desenvolvedor
Categoria
Google Play ID
Instalações
50+

App APKs

WAP Mobile APP

+ Đặt món từ thực đơn đồ ăn, thức uống
+ Thanh toán hóa đơn, tách hóa đơn
+ Xuất hóa đơn ra máy in POS, máy in có kết nối mạng, máy in trên điện thoại
Ler mais