Android용 WAP Mobile APK을 다운로드합니다 - 무료를 - 최신 버전

qr

최신 버전

이름WAP Mobile APK
버전1.0.0 (1)
업데이트 날짜2019년 06월 20일
개발자Nhan Pham
IDcom.nhanpham.wapmobile
설치 수50+
카테고리, 식음료

업데이트 날짜 - 변경사항

+ Đặt món ăn
+ Thanh toán hóa đơn
+ Xuất hóa đơn ra máy in

WAP Mobile 앱

+ 접시를 놓고<br>+ 빌 지불<br>+ 송장 프린터

+ Đặt món từ thực đơn đồ ăn, thức uống
+ Thanh toán hóa đơn, tách hóa đơn
+ Xuất hóa đơn ra máy in POS, máy in có kết nối mạng, máy in trên điện thoại
자세히 알아보기