高速かつ効率的なモバイルアラーム管理

広告

最終のバージョン

バージョン
アップデート
2022/07/02
開発元
カテゴリー
Google Play ID
インストール
1,000+

App APKs

Viser APP

Med appen Viser skapar du en snabb och effektiv larmhantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Larmmottagarna ser alla inkommande larm på sina mobiltelefoner i form av en larmlista med både kart- och navigationsstöd. Det här är en trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning, t ex när det är naturligt att kollegor griper in och gör den första åtgärden.
もっと見る