快速,高效的移動報警管理

廣告

最新版本

更新
2022年7月2日
開發人員
類別
Google Play ID
安裝次數
1,000+

App APKs

Viser 應用程式

Med appen Viser skapar du en snabb och effektiv larmhantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Larmmottagarna ser alla inkommande larm på sina mobiltelefoner i form av en larmlista med både kart- och navigationsstöd. Det här är en trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning, t ex när det är naturligt att kollegor griper in och gör den första åtgärden.
閱讀完整內容