빠르고 효율적인 모바일 경보 관리

광고

최신 버전

업데이트
2022. 7. 2.
개발자
카테고리
Google Play ID
설치 수
1,000+

App APKs

Viser 앱

Med appen Viser skapar du en snabb och effektiv larmhantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Larmmottagarna ser alla inkommande larm på sina mobiltelefoner i form av en larmlista med både kart- och navigationsstöd. Det här är en trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning, t ex när det är naturligt att kollegor griper in och gör den första åtgärden.
자세히 알아보기