Szybkie i efektywne zarządzanie alarmami mobilna

Reklama

Ostatnia Wersja

Aktualizuj
2 lip 2022
Deweloper
Kategoria
Google Play ID
Instalacje
1 000+

App APKs

Viser APP

Med appen Viser skapar du en snabb och effektiv larmhantering där larm sänds direkt till den som har möjlighet att agera, utan inblandning av någon larmcentral. Larmmottagarna ser alla inkommande larm på sina mobiltelefoner i form av en larmlista med både kart- och navigationsstöd. Det här är en trygg, enkel och kostnadseffektiv lösning, t ex när det är naturligt att kollegor griper in och gör den första åtgärden.
Więcej informacji