App ที่อำนวยความสะดวกนักเรียนกระบวนการเรียนรู้การขับรถหลักสูตร

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
16 มิ.ย. 2561
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
1,000,000+

App APKs

AULAPP APP

โปรแกรมมือถือที่อำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนขับรถหลักสูตรที่ช่วยให้การบริหารจัดการและการตรวจสอบของการเรียนและฝึกวิธีการลดความซับซ้อนและประกาศความก้าวหน้าของนักเรียนเพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละบุคคลต่อ ปรับปรุงประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่จะขับรถ
อ่านเพิ่มเติม