On the go? Take FedEx with you.

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
24 พ.ค. 2567
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
10,000,000+

App APKs

FedEx APP

สร้างฉลากการจัดส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ติดตามสถานะการจัดส่ง และจัดการพัสดุของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนด้วยแอป FedEx Mobile ใช้แอปเพื่อรับอัตราค่าบริการอย่างรวดเร็ว ค้นหาตำแหน่งรับหรือฝากพัสดุ สแกนบาร์โค้ด และดูรางวัล ลงทะเบียนใน FedEx Delivery Manager® เพื่อทำการกำหนดเวลาและสถานที่ที่คุณต้องการรับพัสดุเอง

มีให้บริการในทุกภูมิภาค
• ติดตามสถานะของพัสดุขาเข้าหรือขาออกทั้งหมด
• สร้างฉลากการจัดส่งในอุปกรณ์เคลื่อนที่ และขอรับพัสดุ**
• เปิดใช้การแจ้งเตือนแบบพุชเพื่อรับการอัปเดตสถานะการจัดส่งของคุณ*
• สแกนบาร์โค้ดเพื่อติดตามพัสดุได้ง่าย*
• ค้นหาสำนักงาน FedEx ที่อยู่ใกล้คุณ*
• ขอทราบการประเมินค่าส่งพัสดุและเวลาในการจัดส่ง
• เข้าถึงสมุดที่อยู่ของผู้จัดส่ง
• เข้าสู่ระบบด้วยการแตะนิ้วมือของคุณ
• ค้นหารายการจัดส่งตามหมายเลขติดตาม ข้อมูลอ้างอิง ผู้ให้บริการ และอื่นๆ

มีให้บริการในบางภูมิภาค
• ลงทะเบียนใน FedEx Delivery Manager เพื่อ:
o ฝากพัสดุไว้ที่สำนักงาน FedEx ที่ต้องการ
o ให้คำแนะนำการจัดส่งสำหรับผู้ให้บริการขนส่ง
o เซ็นชื่อยืนยันสำหรับพัสดุที่ต้องการลายเซ็นของคุณ
o ขอให้มีการพักสินค้าระหว่างวันหยุด
• กำหนดเส้นทางใหม่ให้กับพัสดุของคุณไปยังสำนักงาน FedEx เพื่อรับพัสดุได้โดยสะดวก
• จัดส่งโดยตรงไปยังศูนย์บริการ FedEx ที่กำหนด
• สแกนป้ายแขวนประตูของคุณเพื่อรับข้อมูลและตัวเลือกเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุที่สูญหาย
• เข้าถึงผู้ช่วยแชทสำหรับแอป FedEx Mobile และคำถามเกี่ยวกับการบริการ
• สร้างการเข้าสู่ระบบเพื่อให้ติดตามได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้น
• ดูรางวัล


ขอบคุณที่ใช้แอป FedEx Mobile! มีคำแนะนำติชมหรือไม่ ส่งอีเมลถึงเราที่ mobile@fedex.com

FedEx Delivery Manager มีให้บริการสำหรับการจัดส่งในพื้นที่พักอาศัยภายในสหรัฐฯ เท่านั้น คุณต้องลงชื่อเข้าใช้แอป FedEx Mobile และลงทะเบียนสำหรับ FedEx Delivery Manager เพื่อใช้คุณลักษณะที่เลือก

*เพิ่มประสบการณ์การใช้บริการ FedEx ของคุณด้วยการอนุญาตสิทธิ์ต่อไปนี้: ตำแหน่ง เพื่อค้นหาสำนักงาน FedEx ที่อยู่ใกล้คุณ กล้องถ่ายรูป เพื่อสแกนป้ายการจัดส่งและติดตามพัสดุ และ การแจ้งเตือนแบบพุช เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับพัสดุ
**ใช้กฎการจัดการการส่งพัสดุ
อ่านเพิ่มเติม