Flash Backyard เป็นระบบการจัดการภายในขององค์กร Flash Group

โฆษณา

รุ่นล่าสุด

เวอร์ชัน
ปรับปรุง
22 ต.ค. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์
ประเภท
Google Play ID
การติดตั้ง
100,000+

App APKs

Flash Backyard APP

Flash Backyard เป็นระบบการจัดการภายในขององค์กร Flash Group
[ลงชื่อเข้างาน] การสแกนใบหน้าอัจฉริยะ ทำให้การเก็บข้อมูลการเข้างานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
อ่านเพิ่มเติม

โฆษณา