Flash Backyard là hệ thống quản lý nội bộ của tổ chức Flash Group.

Quảng cáo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản
Cập nhật
22 thg 10, 2021
Nhà phát triển
Thể loại
Google Play ID
Lượt cài đặt
100.000+

App APKs

Flash Backyard APP

Flash Backyard เป็นระบบการจัดการภายในขององค์กร Flash Group
[ลงชื่อเข้างาน] การสแกนใบหน้าอัจฉริยะ ทำให้การเก็บข้อมูลการเข้างานมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
Đọc thêm