ดาวน์โหลด BAMS Premium APK สำหรับ Android - ฟรี - รุ่นล่าสุด

qr

รุ่นล่าสุด

ชื่อBAMS Premium APK
เวอร์ชัน5.1.7 (500017)
อัปเดตเมื่อ08 ก.พ. 2564
นักพัฒนาซอฟต์แวร์WSTeam
IDws.bams.develop.bams_premium
การติดตั้ง500+
ประเภทแอป, ธุรกิจ

อัปเดตเมื่อ - มีอะไรใหม่

- เพิ่ม Auto Refresh หน้าติดตาม
- แก้ไขแอปพลิเคชันเพิ่มเติม

แอป BAMS Premium

Real Time Management of Business Activities and Processes

ระบบบริหารจัดการกิจกรรม และ กระบวนการทางธุรกิจ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สาย แบบ Real Time และ บันทึกพฤติกรรมการปฏิบัติงานของทีมงาน เก็บในระบบฐานข้อมูลอัตโนมัติ โดยผู้บริหารสามารถตรวจสอบและติดตามได้ผ่าน web site ซึ่งไม่จำกัดการใช้งานไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

คุณสมบัติ
• เพิ่มประสิทธิภาพในการวางแผนงาน
• เพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดกิจกรรมในการปฏิบัติงาน
• ติดตามความก้าวหน้าของงานแบบ Real Time
• เพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของบุคลากร
• กำหนดเป้าหมายการขายและเป้าหมายการทำงานได้อย่างประสิทธิภาพ
• ช่วยในการเพิ่มยอดขายและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
• ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการจัดการข้อมูลลูกค้า
• เป็นเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสืบค้นและนำมาใช้ประโยชน์เชิงวิเคราะห์และบริหารจัดการได้อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• การจัดการกลุ่มเป้าหมาย บริหารจัดการลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย สอบถามข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มขึ้นของรายได้
• ด้านบริการลูกค้า ช่วยให้คุณสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า ส่งผลถึงรายได้ที่เพิ่มขึ้นขององค์กร
• ด้านการออกใบเสนอราคา ช่วยให้การสร้างใบเสนอราคา คำนวณผลรวมย่อย ภาษี และยอดเงินรวมทั้งหมด ส่งข้อมูลเพื่อสร้างใบแจ้งหนี้ได้ตามความต้องการ
• ด้านการเก็บข้อมูล ลูกค้า/องค์กร จัดการรายชื่อผู้ติดต่อและกลุ่มองค์กร ช่วยให้สะดวกต่อการค้นหาของผู้ใช้งานภายใต้ฐานข้อมูลเดียวกัน
• ด้านการย้ายโอนข้อมูล / โปรเจค สร้างโปรเจคงาน จัดการส่งต่อความรับผิดชอบถึงบุคลากรเพื่อให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามเป้าหมาย และรายงานผล
• ด้านรายงาน ดูรายงานได้หลายรูปแบบ หลายมิติ ตามความต้องการ สร้างและส่งออกรายงาน เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
• รู้จุดแข็งและจุดอ่อนของแต่ละแผนก / พนักงาน
• สามารถติดตามทุก โอกาสขายแบบ Real Time
• บริหารข้อมูลให้อยู่กับองค์กร สามารถตรวจสอบและส่งต่องานระหว่างกันได้อย่างต่อเนื่อง

**มีการขอใช้ข้อมูลตำแหน่งสถานที่ในพื้นหลัง ตลอดเวลา เมื่อลงชื่อเข้า เพื่อติดตามผู้ใช้ จนกว่าจะลงชื่อออก
อ่านเพิ่มเติม